ŠAHOVSKE FIGURE

DRVENE ŠAHOVSKE FIGURE

CAISSA EXTRA je model figura sličan modelu “Dubrovnik” koji je osmišljen na prostoru bivše Jugoslavije. Rađen u Indiji po instrukcijama Caissa Commerce. Sada dostupan u četiri veličine. Sjajno se uklapaju uz drvene table broj 6-3 ili odgovarajuće formirane kutije.

CAISSA EXTRA

RUŽINO DRVO

60€  KH 89 mm (6)
55€  KH 83 mm (5)

CAISSA EXTRA

EBONISED

40€  KH 89 mm (6)
35€  KH 83 mm (5)
32€  KH 76 mm (4)
28€ KH 70 mm (3)

CAISSA EXTRA

ŠIŠAM

40€  KH 89 mm (6)
35€ KH 83 mm (5)
32€  KH 76 mm (4)
28€ KH 70 mm (3)

STAUNTON CLASSIC – Sjajne figure sa lepo urađenim skakačem i duplim otežanjem!! Među najboljim su u ekonomskoj klasi. U ponudi su tri veličine sa po tri kombinacije drveta. Ceo komplet ima veličina 7 – 1070 grama,  veličina 5 – 700 grama, veličina 4 – 500 grama.

STAUNTON CLASSIC

RUŽINO DRVO

60€  KH 95 mm (7) 1070 grama
50€ KH 83 mm (5) 700 grama
45€ KH 70 mm (4) 500 grama

STAUNTON CLASSIC

EBONISED

40€  KH 95 mm (7) 1070 grama
32€  KH 83 mm (5) 700 grama
30€ KH 70 mm (4) 500 grama

STAUNTON CLASSIC

ŠIŠAM

40€  KH 95 mm (7) 1070 grama
32€  KH 83 mm (5) 700 grama
30€ KH 70 mm (4) 500 grama

ROYAL – Lep kraljevski model. Kralj ima izdužen specifičan krst. Ostale figure su elegantne i malo sitnije. Kao i ostale figure iz WX klase ima duple dame, dvostrano otežanje i više puta su lakirane.  U ponudi su dve veličine sa po tri standardne kombinacije drveta. Veći komplet ROYAL-8 ima 1050 grama a ROYAL-6 ima 850 grama.

ROYAL

RUŽINO DRVO

150€  KH 101 mm
110€  KH 89 mm

ROYAL

EBONISED

100€  KH 101 mm
70€  KH 89 mm

ROYAL

ŠIŠAM

100€  KH 101 mm
70€  KH 89 mm

SUPREME – Izuzetan set figura. Među najprodavanijim figurama. Veći komplet SUPREME-8 ima 1300 grama a SUPREME-7 ima 1000 grama.

SUPREME

RUŽINO DRVO

150€  KH 95 mm (7)

SUPREME

EBONISED

100€  KH 101 mm (8)
95€  KH 95 mm (7)

SUPREME

ŠIŠAM

100€  KH 101 mm (8)
95€  KH 95 mm (7)

AUSTRIAN – Starinski model, dizajniran u Beču početkom 20 veka, sa velikom glavom lovca u kontra boji i vrlo krupnim topom. Namenjen kolekcionarima i ljubiteljima starog stila

AUSTRIAN

EBONISED

90€  KH 101 mm (8) 1300 grama

AUSTRIAN

ŠIŠAM

90€  KH 101 mm (8) 1300 grama

HAUNTINGMoćne krupne figure! Skakač ima izraženu grivu i to je zaštitni znak ovog proizvođača.

HAUNTING

EBONISED

140€  KH 101 mm (8) 1300 grama

HAUNTING

ŠIŠAM

140€  KH 101 mm (8) 1300 grama

MAJESTIC – Još jedna sjajna garnitura sa krupnim figurama, sa duplim damama, duplim otežanjem i naravno višestrukim lakiranjem.

MAJESTIC

RUŽINO DRVO

150€  KH 101 mm (8) 1400 grama

MAJESTIC

EBONISED

100€  KH 101 mm (8) 1400 grama

MAJESTIC

ŠIŠAM

100€  KH 101 mm (8) 1400 grama

REIN KNIGHT – Model sa prelepim skakačem, sličan modelu KINGS BRIDAL, ali u većoj veličini.

REIN KNIGHT

RUŽINO DRVO

180€  KH 101 mm (8)

REIN KNIGHT

EBONISED

120€  KH 101 mm (8)

REIN KNIGHT

ŠIŠAM

120€  KH 101 mm (8)

STAUNTON

Drvene šahovske figure STAUNTON iz Poljske su sada dostupne i kao zaseban komplet – van drvenih furniranih kutija TOURNAMENT br. 4, 5 i 6. Sve garniture su otežane i solidnog kvaliteta, pakovane u platnenim vrećicama.

25€ KH 101 mm (8) 600 grama
20€ KH 92 mm (5) 500 grama
15€ KH 78 mm (4) 300 grama

OLD ENGLISH

RUŽINO DRVO

160€ KH 89 mm

OLD ENGLISH

EBONISED

100€ KH 89 mm

OLD ENGLISH

ŠIŠAM

100€ KH 89 mm

DGT DESIGN

90€ KH 95 mm šišam

90€ KH 95 mm ebonised

150€ KH 95 mm ružino drvo 

OLIMPIC STAUNTON

80€ KH 95 mm šišam

80€ KH 95 mm ebonised

120€ KH 95 mm ružino drvo 

ELITE STAUNTON

75€ KH 95 mm šišam

75€ KH 95 mm ebonised

110€ KH 95 mm ružino drvo 

POLGAR STAUNTON

50€ KH 95 mm šišam

50€ KH 95 mm ebonised

75€ KH 95 mm ružino drvo 

DIEGO STAUNTON

50€ KH 95 mm šišam

50€ KH 95 mm ebonised

80€ KH 95 mm ružino drvo 

FIŠER – SPASKI

RUŽINO DRVO

120 KH 95 mm – ružino drvo

FIŠER – SPASKI

EBONISED

85€ KH 95 mm – ebonised

FIŠER – SPASKI

ŠIŠAM

85€ KH 95 mm – šišam

DE LUXE STAUNTON

RUŽINO DRVO

100 KH 89 mm – ružino drvo

DE LUXE STAUNTON

EBONISED

70 KH 89 mm – ebonised

DE LUXE STAUNTON

ŠIŠAM

70 KH 89 mm – šišam

PETAR VELIKI

RUŽINO DRVO

120 KH 95 mm – ružino drvo

PETAR VELIKI

EBONISED

75 KH 95 mm – ebonised

PETAR VELIKI

ŠIŠAM

75 KH 95 mm – šišam

PETAR VELIKI

BURNT

120 KH 95 mm – burnt

SANKT PETERBURG

ŠIŠAM

90 KH 95 mm – šišam

KINGS BRIDAL

ŠIŠAM

100 KH 95 mm – šišam

SUPREME

ŠIŠAM

75 KH 89 mm – šišam

TUTMOSIS

ŠIŠAM

80 KH 95 mm – šišam

SUPER FRENCH

RUŽINO DRVO

60 KH 95 mm – ružino drvo

SUPER FRENCH

EBONISED

40 KH 95 mm – ebonised

SUPER FRENCH

ŠIŠAM

40 KH 95 mm – šišam

DUBROVNIK

RUŽINO DRVO

100€  KH 95 mm
90€  KH 89 mm
80€ KH 83 mm
60€ KH 70 mm

DUBROVNIK

EBONISED

65€  KH 95 mm
55€  KH 89 mm
48€  KH 83 mm
36€ KH 70 mm

DUBROVNIK

ŠIŠAM

65€  KH 95 mm
55€  KH 89 mm
48€ KH 83 mm
36€ KH 70 mm

STAUNTON EXTRA

NEMAČKO-FRANCUSKI, RUŽINO DRVO

60€  KH 95 mm
50€  KH 89 mm
45€  KH 83 mm
40€ KH 76 mm

STAUNTON EXTRA

NEMAČKO-FRANCUSKI, EBONISED

40€  KH 95 mm
30€  KH 89 mm
27€  KH 83 mm
24€ KH 76 mm
21€ KH 70 mm

STAUNTON EXTRA

NEMAČKO-FRANCUSKI, ŠIŠAM

40€  KH 95 mm
30€  KH 89 mm
27€ KH 83 mm
24€ KH 76 mm
21€ KH 70 mm

STAUNTON EXTRA

7 ARCADIUS – ŠIŠAM 

40€

STAUNTON EXTRA

7 ARCADIUS – EBONISED

40€

STAUNTON 7DW

UVOZNE U VREĆICI  – KVALITETNE TURNIRSKE

40€ KH 76 mm – OTEŽANE

STAUNTON 7

OTEŽANE, DUPLA DAMA

30€ KH 95 mm

CAISSA – 6DW DUBROVNIK

GRABOVINA

30€ KH 89 mm

STAUNTON 7

NEOTEŽANE

15€ KH 95 mm

CAISSA ELEGANT DRVENE FIGURE OTEŽANE

Indija – Vrhunski kvalitet

CAISSA ELEGANT

RUŽINO DRVO

50€ KH 89 mm – ružino drvo

CAISSA ELEGANT

EBONISED

35€ KH 89 mm – ebonised

CAISA EELGANT

ŠIŠAM

35€ KH 89 mm – šišam

PLASTIČNE ŠAHOVSKE FIGURE

GERMAN STAUNTON

KREM/CRNA

18€ KH 95 mm – otežane
KRUPNE, MOĆNE FIGURE

CAISSA 6PW

KREM/SIVA

15€ KH 89 mm – otežane

8€ KH 89 mm – neotežane

CAISSA 6PW

KREM/SIVA

9€ KH 76 mm – otežane

5€ KH 76 mm – neotežane

STAUNTON 7PW

KREM/CRNE I BELO/CRNE

14€ KH 95 mm – otežane

9€ KH 95 mm – neotežane

STAUNTON 4PW

KREM/CRNE I BELO/CRNE

8€ KH 76 mm – neotežane

STAUNTON EXTRA 6PW

BELO/CRNE

16€  duple dame, duplo otežane (900 g), velika platnena vrećica

VRLO KVALITETNE TURNIRSKE PLASTIČNE FIGURE

Translate »